En stor andel af nye og små virksomheder har behov for ny viden og et højere innovationsniveau, hvis de skal kunne overleve og opnå vækst fremover. De er dog ofte kendetegnede ved at have begrænsede ressourcer, både økonomisk og vidensmæssigt og har dertil ikke tradition for at samarbejde med vidensinstitutioner modsat mange større virksomheder.

Her kan interaktionen med kompetente studerende med forskellig baggrund, interesser og erfaringer være en attraktiv løsning.

For virksomhederne er det interessant og kosteffektiv måde at få nye ideer, udforske muligheder og teknologier på deres markeder, De får adgang til den nyeste viden og de studerende kan bidrage med løsninger på konkrete problemer. Dertil får de små virksomheder styrket deres kendskab og relationer til videninstitutioner.
De studerende får gennem samarbejderne trænet deres innovative og praksisrettede kompetencer og de får erfaring med udførelse af konkrete innovationsprojekter. Herudover opnår de et kendskab til små virksomheder og herved erfaring med at små virksomheder kan være spændende arbejdssteder.

De skandinaviske lande er karakteriseret ved at have forholdsvis få vækstvirksomheder. Men i en generation af nye virksomheder, er det under 0,5 procent, der formår at udvikle sig til vækstvirksomheder.

De nye innovative virksomheder står for en væsentlig del af jobskabelsen og udgør et vigtigt grundlag for væksten i de skandinaviske lande. Det er derfor helt afgørende at øge deres innovationskraft og videnniveau, bl a. via videndeling og tæt kobling med uddannelsessystemet.

En forudsætning for, at de nye og små virksomheder kan udvikle sig er, at de rette kompetencer er til stede i virksomhederne. Uddannelsessektoren spiller her en helt central rolle, både i forhold til at styrke de studerendes innovative kompetencer og i forhold til at kunne tilføre virksomhederne kompetencer ved at studerende bringes i spil som ressourcer.

Der har i de senere år været fokus på at styrke undervisningen i innovation og entreprenørskab på de videregående uddannelser. Men man bliver ikke god til at skabe forandring i eksisterende virksomheder eller skabe sin egen virksomhed ved kun at læse om det. Det gør man kun ved at træne færdighederne i praksis. Det er derfor afgørende, at de studerende allerede under studiet får kendskab til og konkret erfaring med, hvordan de omsætter deres viden til værdi i virksomheder og organisationer.

Der er endvidere ikke tradition for at lave et udbredt samarbejde mellem nye og små virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og de studerende ser også sjældent disse virksomheder som en del af deres fremtidige karrierevej. Projektet her skal derfor også være med til at nedbryde de barrierer der er, både fra virksomhedernes side, i forhold til ansættelse af højtuddannet arbejdskraft og fra de studerendes side, i forhold til at søge ansættelse i små virksomheder. Ved at gennemføre succesfulde samarbejdsprojekter vil både virksomheder og studerende være motiverede for et videre samarbejde og evt. kommende ansættelse af højtuddannet arbejdskraft.

Flere analyser viser, at små virksomheder, der ansætter højtuddannet arbejdskraft opnår en højere vækst i beskæftigelsen end virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Andelen af private virksomheder, som har ansat højtuddannet arbejdskraft er imidlertid meget lav, og for at øge denne andel og derved løfte videns- og innovationsniveauet i de små virksomheder, er der behov for at skabe et bedre match mellem uddannelsessystemet og erhvervslivet.

Projektet skal således adressere følgende udfordringer:

  • Der er et lavt innovations- og vækstniveau i de skandinaviske virksomheder.
  • Der er et begrænset samarbejde mellem små virksomheder og uddannelsessystemet
  • Små og nye virksomheder kender ikke værdien af at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Kun hver 10. af de små virksomheder har højtuddannet arbejdskraft.