InnoMatch projektet har til formål at øge innovationskapaciteten i små og nyetablerede virksomheder ved at bringe studerende i spil som innovationsressourcer. 

I projektperioden er det målsætningen at:

 • 1400 studerende deltager i innovationssamarbejder
 • 325 studerende deltager i talentforløb
 • 75 studerende deltager i praktikforløb
 • 350 virksomheder deltager i innovationssamarbejder, og derved får styrket deres innovationskapacitet
 • Min. 15% af virksomhederne vil deltage innovationssamarbejderne eller talentforløb med en udfordring vedrørende bæredygtighed/hållbar utveckling

Herudover vil projektet bidrage til at:

 • øge antallet af virksomheder, der får udvidet sine kontakter på tværs af landegrænser
 • øge antallet af virksomheder, der har aktiviteter på tværs af landegrænserne
 • skabe nye strukturer for nordiske grænseoverskridende modeller

Resultater på langt sigt

På længere sigt er projektets målsætning:

 • Flere nystartede virksomheder overlever og skaber øget beskæftigelse
 • Øget innovation og beskæftigelse i de eksisterende små virksomheder
 • Øget antal højtuddannede ansættes i små virksomheder

Projektet har som mål at skabe varige samarbejdsstrukturer mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Det er målet at projektets aktiviteter bliver en integreret del af uddannelsesinstitutionernes indsats for at skabe et bedre match mellem uddannelse og arbejdsmarked.

Målet er endvidere, at de samarbejdsstrukturer, der etableres skal have et tydeligt ligestillings- og mangfoldighedsperspektiv.

Det forventes også, at projektets forskellige vidensområder vil bidrage til at skabe større gennemsigtighed på nye potentielle markeder gennem aktiv matchning ud fra et bredt mangfoldighedsperspektiv. Den aktive matchning skal resultere i nye innovative forretningsmuligheder.

Der udvikles best-practice modeller for alle arbejdspakker, set i et nordisk perspektiv. Disse kan udbredes til andre uddannelsesinstitutioner efter projektets afslutning.

Effektmåling

Projektet afsluttes med en samlet effektmåling, som gennemføres for alle partnere, og som måler på indikatorer, der er opstillet ved projektets start. Målingen skal sikre målrettet arbejde undervejs og klar dokumentation for resultaterne. Derudover kan undersøgelsen muligvis fungere, som datagrundlag for et eller flere forskningselementer i det samlede projekt. Ikke mindst vil undersøgelsen skabe optimalt grundlag for at sprede projektets resultater efter projektperioden.

For at sikre høj kvalitet i effektmålingsarbejdet vil Aalborg Universitets surveyenhed fungere som tovholder og koordinator på både denne og den indledende analyse, som skal laves.