Med udgangspunkt i konkrete udviklingsbehov i de små og nyetablerede virksomheder, skal der gennemføres Talentforløb for studerende og nyuddannede med særligt talent og motivation for at skabe udvikling i små virksomheder. Programmet bygges op omkring et antal workshops, hvor virksomhederne vil inddrages løbende i forløbet og i nogle forløb afholdes et afsluttende virksomhedsdating-arrangement.

Talentforløbene fokuserer på at klæde deltagerne fagligt på i forhold til at skabe vækst i de små og nyetablerede virksomheder og vil bl.a. indeholde faglige oplæg i projektledelse, forretningsforståelse, vækst og innovative processer.

Herudover vil programmet øge deltagernes viden om og netværk med de små og nyetablerede virksomheder i hele Skandinavien og indeholde praktiske cases fra såvel danske som svenske virksomheder. I nogle af forløbene afsluttes med et virksomhedsdating-arrangement, hvor små og nyetablerede nordiske virksomheder inviteres ind til at møde vækst-talenterne. Der lægges her op til at skabe match mellem virksomhederne og de studerende, enten i form af praktik eller job.

På denne måde vil der være tre formål med talentforløbene:

  1. Kompetenceudvikling af de studerende ift. at skabe vækst og innovation i de små og nyetablerede virksomheder.
  2. Udvikling af de studerendes kendskab til og netværk med små og nyetablerede virksomheder på tværs af de nordiske landegrænser.
  3. Match mellem de studerende/nyuddannede og de nordiske virksomheder, enten i form af praktik eller job.

Matchmaking 

For at sætte yderligere fokus på samarbejdet/matchningen mellem udviklingsorienterede og særligt motiverede studerende og erhvervslivet vil der gennemføres nogle pilotforsøg med matchmaking. Der skal afholdes såkaldte Matchmakingdage, hvor rollemodeller i erhvervslivet kobles til ambitiøse studerende. Her skal der gøres en særlig indsats for at engagere kvindelige rollemodeller. Rollemodeller er vigtige for nye virksomheder: de motiverer, inspirerer og vigtigst ¿ de viser vejen. Indsatsen skal bidrage sætte øget fokus på kvindernes muligheder indenfor innovation og entreprenørskab.

Case fra Aalborg Universitet

(www)