Der vil i projektet blive gennemført et antal praktikforløb i de nye og små på tværs af partnerlandene, hvor de studerende arbejder med at løse en konkret opgave i virksomheden. De tværnationale praktikmatch skal i høj grad ske ved at partnerne fra de forskellige lande fremsøger og udbyder praktikpladser til hinanden og gør en proaktiv og oplysende indsats for at få pladserne besat. Fx vil det være oplagt at tilbyde danske virksomheder, som gerne vil ind på det norske marked at samarbejde med en norsk studerende i et semester. Matchning af studerende med virksomheder afhænger i høj grad af de respektive partneres netværk, kontakter og lokalkendskab.

Formålet med praktikforløbene er at styrke de små virksomheders innovationskompetencer, men de gennemføres også med henblik på, at flere studerende skal se de karrieremuligheder, der er i hele KASK regionen.

Der vil også gennemføres nationale praktikforløb i nye og små virksomheder med henblik på at skabe faglig bevægelighed hos de studerende, sådan at flere studerenden se og udnytte de karrieremuligheder er der i små virksomheder.

I forbindelse med gennemførelse af praktikforløbene skal der indsamles erfaringer fra forløbene og der skal udarbejdes materiale, værktøjer og best practice koncepter på baggrund heraf (fx værktøjer til "Det succesfulde praktikforløb i Norge/Sverige" eller "Det intraprenante praktikforløb").

Efter projektet vil det således være muligt at klæde fremtidige praktikvirksomheder og studerende, der tager i praktik i andre KASK-lande/små virksomheder på med råd og værktøjer til at maksimere udbyttet af sådanne forløb. Desuden vil værktøjerne kunne anvendes af andre som arbejder med området.

Erfaringen viser dog, at praktik i de nordiske lande er mindre populære blandt de studerende, som foretrækker at rejse længere væk til mere ¿eksotiske¿ lande. Fokus i projektet vil derfor være at åbne de studerendes øjne for praktikmuligheder i andre KASK-lande, således at deres motivation for senere at søge arbejde her opbygges allerede undervejs i studietiden.

Praktikhåndbog

(pdf)

Case fra Aalborg Universitet

 (pdf)