Indsatsen skal bidrage til at nå projektets mål om at skabe øget innovation, vækst og beskæftigelse i de nye og små virksomheder ved at de studerende bringes i spil som en ressource i innovationssystemet.

Det tværnationale partnerskab er afgørende i forhold til at skabe det rette kompetencematch i forhold til virksomhederne, sådan at fx. danske energivirksomheder får tilført kompetencer fra svenske studerende indenfor energiteknik. Endvidere giver det virksomhederne en unik mulighed for at opnå indblik i potentielle kundegrupper, unge, mænd/kvinder, og folk med forskellig kulturel, religiøs og etnisk baggrund.

Fælles for innovationssamarbejderne er, at der skal løses en konkret problemstilling i en virksomhed. For at vi i projektet kan matche den rette faglige profil i forhold til virksomhedernes problemstilling er det derfor afgørende, at vi har en række forskellige uddannelsesniveauer og profiler, og ikke mindst den tværnationale dimension, når udfordringen omhandler internationalisering. Generelt skal der i denne workpackage sættes fokus på mødet mellem forskellige sektorer og vidensområder, idet merværdien ofte opstår i krydsfeltet mellem forskellige erfaringer og kompetencer.

Innovationssamarbejder/Innovations camps 

Her kobles studerende med konkrete projekter i virksomhederne, f.eks. rettet mod udvikling af nye produkter, processer, teknologi eller internationalisering.

Forløbene vil have karakter af både korte og længerevarende forløb. Fælles for forløbene er, at de studerende løser en konkret opgave,, som er stillet af en virksomhed i partnerlandende. Virksomhederne beskriver en praksisnær problemstilling i virksomheden og de studerende skal løse denne ved hjælp af deres faglighed. De studerende sammensættes i teams, som enten kan være sammensat af studerende fra samme uddannelse, på tværs af uddannelser eller på tværs af landegrænser.

Sammensætningen vil afhænge af virksomhedens problemstilling. I Innovationssmarbejderne kan der ofte være fokus på eksport og her kan de studerende på tværs af landene bidrage med kulturel og sproglig indsigt og forståelse. Samarbejderne kan også omfatte ny teknologi, eller et såkaldt 360 graders eftersyn, hvor studerende fra forskellige uddannelser kommer på besøg i en virksomhed. De studerende arbejder også her med en bestemt problemstilling, som virksomheden har udarbejdet.

Der vil sættes særligt fokus på bæredygtighed i innovationssamarbejderne og gennemføres specifikke forløb med dette fokus. Innovationssamarbejder om øget miljømæssig bæredygtighed skaber vækst og innovationskraft i de små virksomheder samtidigt som det bidrager til et mere bæredygtigt samfund. Forretningsmodeller, cirkulær økonomi, energispørgsmål, supply chain management og logistik / transport er områder, hvor der er et stort behov for grænseoverskridende innovationspartnerskaber for at styrke bæredygtigheden i de små virksomheder.

Fælles for alle forløb er, at det er af afgørende betydning for succesfyldte forløb, at de studerende er fagligt velfunderede og har de rette faglige kompetencer, og forløbene vil derfor i nogle tilfælde suppleres med workshops eller faglige indlæg forud for eller undervejs i Innovationssamarbejderne

Efter de samme metoder skal der hvert år gennemføres en tværregional Innovationskonkurrence:

Innovationskonkurrence 

I løbet af projektperioden vil projektet gennemføre en årlig grænseoverskridende innovationskonkurrence, det vil sige i alt tre konkurrencer. Målet er at skabe en skandinavisk grænseoverskridende innovationskonkurrence, som kan leve videre også efter projektets afslutning. I konkurrencen definerer en eller flere virksomheder en konkurrence-case, som de ønsker hjælp til at løse. Det kan være en udfordring, som handler om bæredygtighed, nye markeder, nye produktionssprocesser eller andre temaer, hvor virksomhederne har brug for hjælp til at øge deres innovationskapacitet.

Formålet med konkurrencen er at øge virksomhedernes innovationskapacitet.